Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af budget 2024 fsa. overodnede skatte-
oplysninger, hoveddoversigt og særlige budgetoplysninger
Budget for regioner Åben for indberetning af budget 2024

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme
Ø- og færgetilskud Åben for berørte kommmuner for indberetning vedr. 2022

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 3. kvt. 2023

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem (for SKTST)
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Overordnede kontaktoplysninger Åben for indberetning af kontaktoplysninger
Oplysninger til Danmarks Statistik

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf: 7226-9000