Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af budgetteringsforudsætninger
og takstoplysninger for 2023
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2022
Særlige regnskabsoplysninger for regioner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2022
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af endelig afregning for 2022
Revisors godkendelse af momsrefusion Åben for revisors godkendelse af momsref. vedr. 2022
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 1. kvt. 2023

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem (for SKTST)
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Overordnede kontaktoplysninger Åben for indberetning af kontaktoplysninger
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2022

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf: 7226-9000