Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for budgetteringsforudsætninger vedr. boligområdet for 2024
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2023
Særlige regnskabsoplysninger for regioner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2023
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme
Ø- og færgetilskud Åben for berørte kommmuner for indberetning vedr. 2023

Momsrefusion og likviditet:
Momsrefusion
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 2. kvt. 2024

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat
Selskabs- og fondsskat (for SKTST)
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Åben for ansøgninger om refinansiering for 2025
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere
Åben for ansøgninger om særtilskud for 2025 (§ 16) og
for lånedispensationer for 2025 på det ordinære anlægsområde
og til vanskeligt stillede kommuner

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Overordnede kontaktoplysninger Åben for indberetning af kontaktoplysninger
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2023
og for derivatoplysninger for 2023
Oplysninger til Vurderingsstyrelsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf: 7226-9000