Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af budget 2023 vedr. alment boligbyggeri
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2022
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 1. kvt. 2023
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering Åben for indberetning vedr. 2022
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme Åben for indberetning vedr. 2022

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af endelig afregning for 2022
Revisors godkendelse af momsrefusion Åben for revisors godkendelse af momsref. vedr. 2022
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 1. kvt. 2023

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2021
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2021
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem (for SKTST) Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2021
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere
Åben for ansøgning om frigivelse af deponerede midler
for 2023 (runde 1)

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Overordnede kontaktoplysninger Åben for indberetning af kontaktoplysninger
Oplysninger til Danmarks Statistik

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf: 7226-9000