Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Boligministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for budget 2022-skemaer vedr.
budgetteringsforudsætninger og takstoplysninger
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 1. kvt. 2022
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering Åben for indberetning vedr. 2021
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme Åben for indberetning vedr. 2021

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for endelig afregning for 2021
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 1. kvt. 2022

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2020
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2020
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem (for SKTST) Åben for indberetning af selskabsskatteoplysninger
vedr. indkomståret 2020
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere
Åben for valg af modregningsordning
vedr. HMN Gasnet P/N

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner) Åben for indberetning vedr. låneoptagelsen i 2021
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner) Åben for indberetning vedr. udnyttelsen af OPP-puljer
samt lånepuljen til refinansiering for 2021

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger
og derivatoplysninger for 2021

Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6, 1470 København K, tlf: 7228-2400