Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Boligministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for budget 2022-skema vedr. takstoplysninger
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion Åben for indberetning af momsrefusion for juli
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 2. kvt. 2022

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem (for SKTST)
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Åben for ansøgninger vedr. OPP-puljer
samt om refinansiering for 2023
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere
Åben for lånedispositioner for 2023 på det ordinære anlægsområde
samt for ansøgning om ramme til skatteforhøjelser og
tilskud til skattenedsættelser relateret til udligningsreformen

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger
og derivatoplysninger for 2021

Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6, 1470 København K, tlf: 7228-2400