Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af hoveddoversigt, særlige
budgetoplysninger, budgetteringsforudsætninger
samt takstoplysninger for budget 2024
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2023
Særlige regnskabsoplysninger for regioner Åben for indberetning af oplysninger vedr. regnskab 2023
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 4. kvt. 2023
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering Åben for indberetning vedr. 2023
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme Åben for indberetning vedr. 2023
Ø- og færgetilskud

Momsrefusion og likviditet:
Momsrefusion Åben for indberetning af endelig afregning for 2023
Revisors godkendelse af momsrefusion Åben for revisors godkendelse af momsref. vedr. 2023
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 1. kvt. 2024

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat Åben for indberetning af oplysninger vedr. indkomståret 2022
Selskabs- og fondsskat (for SKTST) Åben for indberetning af oplysninger vedr. indkomståret 2022
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Overordnede kontaktoplysninger Åben for indberetning af kontaktoplysninger
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2023
Oplysninger til Vurderingsstyrelsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf: 7226-9000