Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Boligministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for budget 2022-skemaer vedr.
budgetteringsforudsætninger og takstoplysninger
Budget for regioner

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne
Kommunale bruttodriftsindtægter og bruttodriftsomkostninger
vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme

Momsrefusion, likviditet og gæld:
Momsrefusion
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 4. kvt. 2021

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere

Spørgeskemaer:
Oversigt over låneoptagelse og lånepuljer

Øvrige indberetninger:
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2021

Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6, 1470 København K, tlf: 7228-2400