Aktuelle indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Budgetoplysninger:
Budget for kommuner Åben for indberetning af hoveddoversigt, særlige
budgetoplysninger, budgettetingsforudsætninger
samt takstoplysninger for budget 2024
Budget for regioner Åben for indberetning af budget 2024

Regnskabsoplysninger:
Særlige regnskabsoplysninger for kommuner
Særlige regnskabsoplysninger for regioner
Kvartalsvise regnskabsoplysninger for regionerne Åben for indberetning af oplysninger vedr. 3. kvt. 2023
Kommunale bruttodriftsindtægter vedr. parkering
Provenu af dækningsafgift på offentlige ejendomme
Ø- og færgetilskud

Momsrefusion og likviditet:
Momsrefusion Åben for indberetning af revisoroplysninger
Revisors godkendelse af momsrefusion
Likviditetsopgørelser (kvartalsvise) Åben for indberetning af oplysninger for 4. kvt. 2023

Selskabsskat:
Selskabs- og fondsskat for 2006 og tidligere år
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem
Selskabs- og fondsskat fra 2007 og frem (for SKTST)
Kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat Der er altid åben for ændring af kontaktoplysninger

Ansøgninger:
Regional OPP-pulje, feriemidler samt
refinansiering af regionale afdrag
Kommunale indberetninger vedr. lånepuljer, særtilskud,
frigivelse af deponerede midler, ramme til skatte-
forhøjelser og tilskud til skattenedsættelser med mere
Åben for ansøgning om om frigivelse af
deponerede midler for 2023 (runde 2)

Spørgeskemaer:
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (kommuner)
Vedr. låneoptagelse og lånepuljer (regioner)

Øvrige indberetninger:
Overordnede kontaktoplysninger Åben for indberetning af kontaktoplysninger
Oplysninger til Danmarks Statistik Åben for indberetning af handelskreditoplysninger for 2023
Oplysninger til Vurderingsstyrelsen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf: 7226-9000