Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - via www.indtast.dk

Overblik over kontaktpersoner vedr. viderefordeling af selskabsskat.

Anfør venligst det brugernavn, der anvendes til indberetninger af selskabs- og fondsskat -
og det tilhørende kodeord.


Brugernavn
Kodeord Bemærk, at du skal anvende det kodeord,
der fremgår af mail sendt d. 29. marts 2023
 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, tlf.: 7226-9000