Indberetning til Danmarks Statistik - via indtast.dk

Indberetning af kommunale og regionale oplysninger til Danmarks Statistik
(ved brug af Indenrigs- og Boligministeriets indberetningsløsning)Brugernavn
Kodeord Bemærk, at du skal anvende det kodeord, der fremgår af
mail sendt til alle kommuner og regioner d. 7. januar 2022
 


Indenrigs- og Boligministeriet, Stormgade 2-6, 1470 København K, tlf: 7228-2400